IT HELPDESK

Vi betjänar alla på universitetet vid tekniska problem som gäller IT-tjänsterna.

IT-Helpdeskens hjälpsidor betjänar dig 24/7.

SYSTEMENS STATUS